Predmeti

FFSK
Savremena književnost

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Smjer: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS

Angažovani predavači: