Predmeti

FFŠJ4
Španski jezik 4

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

1P + 1V, 3 ECTS

Angažovani predavači: