Predmeti

FFPP
Postdramsko pozorište

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Ne
Fond časova:
Modul: Opšti smjer

(1P + 1V), 3 ECTS

Angažovani predavači: